Alta i renovació d'usuari BiciPalma


Requisits per donar-se d'alta en el servei

  • Disposar de la targeta ciutadana de l'Ajuntament de Palma.
  • S'ha de ser major d'edat.
  • Els menors de 18 anys però majors de 16 podran donar-se d'alta si el pare, la mare o el tutor legal ho autoritza.
  • Durant el procés d'inscripció, s'ha d'aportar, a més, el número de NIF o el NIE. El passaport no és vàlid per fer aquesta tramitació.
  • S'han de llegir i acceptar les condicions d'ús del servei.

© Institut Municipal d'Innovació(IMI) per a l'Ajuntament de Palma. Atenció telefònica: 900 701 004